İnsan Ölürken Neler Hisseder? (Kur'an'a Göre)

#ölümanı #ölümmelekleri #ölürkenyaşananlar

Hayatlarını Allah’ın razı olduğu işleri yaparak geçirenler ölüm ve sonrasında hep mutlu olacakları bir yaşantı içinde olurlar.Ancak Allah’a ve resulüne isyan edenler ise hiç bitmeyecek pişmanlığın esiri olacaklardır.

Bu videoda ne var?
01:02 Ölüm kanunu neden var?
03:24 Ölüm insan bedeninin yenilenmesidir.
04:47 Ölüm ve uyku kardeştir.
07:55 İyilerin ve kötülerin ölümü aynı değildir.
08:55 Azrail diye birisi var mı?
09:33 Kötü insanlar nasıl ölürler?
14:26 İyi İnsanlar nasıl ölürler?
15:48 Günahkarların ölüm anında pişmanlığı.
18:13 Ölen kişinin yaşadıkları.
20:19 Salih kullar için korku ve üzüntü yoktur.

Kur'an'da Ölüm Anı / İnsan Ölürken Neler Hisseder? (Kur'an'a Göre)

• İyi ve kötü insanların yaşamları ve ölümleri aynı olmayacaktır: “Erkek olsun, kadın olsun, kim inanıp güvenir ve iyi iş yaparsa ona güzel bir hayat yaşatırız. Ödüllerini de yaptıklarının en güzeline göre veririz.” (Nahl, 98) “Ahiretteki azap daha büyüktür. Keşke bilselerdi! Yanlışlardan korunanlar için Rableri katında nimetlerle dolu bahçeler vardır. Tam teslim olanları, hiç suçlularla bir tutar mıyız?” (Kalem, 33-36) “Yoksa kötü işler yapanlar, kendilerini, iyi işler yapanlarla bir tutacağımızı mı hesap ediyorlar? Hayatları ve ölümleri eşit mi olacak? Ne kötü karar veriyorlar!” (Casiye, 21)

• Vefat eden kişilerin canlarını almak için melekler gelir: “De ki: "Sizin için görevlendirilen ölüm meleği ruhunuzu alacak ve daha sonra (diriltilip) Rabbinizin huzuruna çıkarılacaksınız” (Secde, 11)
“… Sizden birine ölüm gelince elçilerimiz onu vefat ettirirler. Onlar (ölüm melekleri olan o elçiler) hata yapmazlar.” (En’am, 61)

• Kötü insanlar ölürken melekler onlara hiç iyi davranmazlar ve pişmanlık içinde kalırlar: “Bir yalanı Allah’a atfeden veya âyetleri karşısında yalana sarılandan daha yanlış yapan kim olabilir? Defterlerinde yazılı suçlarının cezası onları bulacaktır. Elçilerimiz canlarını almaya gelince: “Hani o Allah’tan önce yardıma çağırdıklarınız?” diyecekler, onlar da “Kaybolup gittiler!” diye cevap vereceklerdir. Kendilerinin kâfir olduklarına bizzat şahitlik edeceklerdir.” (A’raf, 37 ve Nahl, 28-29) “Melekler canlarını alırken o kâfirleri bir görsen; yüzlerine ve arkalarına vurarak onlara: “Yangın azabını tadın şimdi” derler. Siz, ne ettiyseniz onu buldunuz. Allah, hiçbir kuluna haksızlık yapmaz.” (Enfal, 50-51ve Muhammed, 27-28)

• İyi insanlar mutlu bir şekilde bu dünyadan ayrılırlar: “Allah’tan çekinerek korunanlara: “Rabbiniz sizi nasıl karşıladı?” diye sorulunca, “Çok iyi” diyeceklerdir. Bu dünyada iyilik edenler iyilik bulurlar. Ahiret yurdu elbette daha iyidir. Kendini bozmamış olanların[*] yurdu ne güzeldir! Onlar kalıcı cennetlerdir (bahçelerdir). Bunlar oraya girerler. İçinden ırmaklar akar. Beğendikleri her şey orada onlar içindir. Allah, kendisinden çekinerek korunanların ödülünü işte böyle verir. Melekler, iyi durumdayken vefat ettirdikleri kişilere; “Esenlik ve güvenlik sizedir (Selamun aleykum)” derler, “Yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak girin cennete” (Nahl, 30-32)

• Ölen kişi boşa geçirdiği, israf ettiği hayatın sonuçları ile karşılaşınca dünya hayatına tekrar geri dönmek isteyecektir: “Onlardan birine ölüm geldi mi şöyle der: “Rabbim! Beni geri çeviriniz. Terk ettiğim dünyada belki iyi bir iş yaparım”. “Hayır, asla; o onun söyleyeceği sözdür. Önlerinde yeniden dirilecekleri güne kadar bir engel vardır.” (Mü’minun, 99-100)

Burada şu açıklamayı yapmak yerinde olacaktır: Biz bu dünyada, ölen yakınlarımızı özleriz ancak onlar öbür dünyada bizi değil boşa geçen vakitleri ve salih amel işlemeyi özlerler. Allah bize şunu diyor: “Ahirette en fazla neye ihtiyacınız varsa ve en çok neyi özleyecekseniz onu hayattayken kazanın ve giderken götürün. Zira boşa geçen ömrün telafisi olmayacaktır.”

Bu durumu bir diğer ayet şöyle açıklamaktadır: “Müminler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi, Allah'ın zikrinden (kitabını anlamaktan) alıkoymasın. Bunu yapanlar umduğunu bulamazlar. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayra harcayın; yoksa ölüm gelip çatar da şöyle dersiniz : "Rabbim (Sahibim)! Ne olur; beni kısa bir süre daha yaşat da sadaka verip iyilerden olayım." Bir kimsenin ömrü bitince Allah ona asla ek süre vermez. Allah, yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir.” (Münafikun, 9-11)

• Biz fark edemesek de ölen kişi mutluluk ya da üzüntü hissetmektedir: “Canı boğazına gelmiş kişiyi bir düşünseniz! O vakit siz bakakalırsınız. Biz ona, sizden daha yakınız ama göremezsiniz. Size boyun eğdirilmemişse Ve iddianızda samimi iseniz o canı geri çevirirsiniz. Eğer ölen kişi Allah’ın yakın saydıklarından ise... Huzur, güzel kokular ve nimetlerle dolu bahçeler onu bekler. Eğer uğurlu sınıftan ise... Uğurlu olan kimseler güven ve esenlik içinde olurlar. Ama eğer yalancı sapkınlardansa, Kaynar suyun yanına yerleşir, Ayrıca ateş yığınında kızarırlar. Bütün bunlar, doğruluğu kesin olan bilgilerdir. Öyleyse Yüce Rabbinin adını her türlü eksiklikten uzak tut.” (Vakıa, 83-96)