Kur'an Neleri Yasaklar -2 (Büyük Günahlar)

Bu videoda ne var? (Kur'an Neleri Yasaklar?)
00:50 Mahkemede zulmetmek
02:33 Savaştan kaçmak
04:10 Savaş esirlerin köle yapmak
05:20 Doğru bilgiyi saklamak
06:07 Riyakarlık/gösteriş yapmak
07:30 Kan, leş ve domuz eti yemek
08:10 Cincilik, falcılık, gaipten haber vermek
10:14 Cimrilik yapmak
11:52 Çevreyi ve gençliği tahrip etmek
13:26 Yaptığı iyiliği başa kakmak
15:11 İnsanları günaha teşvik etmek
16:41 Hadi uydurmak
18:21 Hayırları engellemek
19:33 Yaratılmışlara zulmetmek
20:33 Din adamlarının halkı soyması
21:20 Çocukları öldürmek, intihar etmek
22:13 Adetli hanımla ilişkiye girmek
22:44 Harama bakıp tacizcilik yapmak.
23:20 Farzları terk etmek
24:16 Düzen bozuculuk fesatçılık
24:55 Ölen kafirler için af dilenmek
26:00 İtaat edilmesi yasak olanlar
26:37 Kötülüğe ve kötülere sessiz kalmak.
27:56 Akrabaya, ana-babaya kötü davranmak
28:45 Kibirlenmek ve Allah’ın kullarını hor görmek